Skrivarkurser

SKRIVARKURSER FÖR VUXNA, VÅREN 2019:

Respons på ditt skrivande: En kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande (lyrik eller prosa) genom att bli läst av andra. Vid varje kurstillfälle tar du med en text du vill få respons på, i mindre grupper arbetar vi sedan vidare i ett fördjupat textsamtal. Vid första kurstillfället går vi igenom ramarna för textsamtalet och dess riktlinjer. Vid varje kurstillfälle lyfter vi även funderingar kring vår skrivprocess och hur vi kan arbeta oss förbi skrivhinder.

Kursen är på tre tillfällen, onsdagar kl 18:00-20:15 på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg (med start 8 maj).

Mer info och anmälan här.

Att skriva noveller: En kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje träff har ett särskilt tema. Det kan handla om: ordval, berättarperspektiv och om novellens möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och arbetar med textrespons i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen, torsdagar kl 18:00-20:15 på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg (med start 25 april).

Mer info och anmälan här.

Skrivarkurs – tre lördagar med textrespons: En kurs för dig som vill gå vidare i ditt skrivande och bli läst av andra. Under tre lördagar fokuserar vi på olika delar i det skönlitterära skrivandet med genomgångar, diskussioner och kortare skrivövningar. Vi arbetar också med textrespons i gruppen, först går vi igenom grunderna för hur textrespons kan gå till och sedan arbetar vi vidare med det praktiskt i gruppen.

Kursen är vid tre tillfällen, tre lördagar (16, 23 och 30 mars) kl 10:00-12:15 på Norra Långgatan 34 i Kalmar. Kursen är fristående men går med fördel att kombinera med ”Skrivarkurs – heldag”.

Mer info och anmälan här.

Skrivarkurs – heldag: En kurs för dig som vill komma igång med ditt skrivande och utveckla dig som skribent. Under en heldag fokuserar vi på olika delar i det skönlitterära skrivandet, detta med genomgångar och diskussioner. Vi strävar efter att hitta nya ingångar till skrivandet i kortare skrivövningar och genom att dela med oss av vårt skrivande till varandra i gruppen.

Kursen är vid ett tillfälle, lördagen 2 mars kl 10:00-16:00 på Norra Långgatan 34 i Kalmar. Kursen är fristående men går med fördel att kombinera med ”Skrivarkurs – tre lördagar med textrespons”.

Mer info och anmälan här.

Att skriva noveller: En kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje träff har ett särskilt tema. Det kan handla om: ordval, berättarperspektiv och om novellens möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och arbetar med textrespons i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen, torsdagar kl 18:30-20:45 på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg (med start 21 februari).

Mer info och anmälan här.

Skriv ditt liv – självbiografisk skrivarkurs: Varje människa bär på en unik historia och alla är värda att berättas. En grundläggande kurs för dig som vill komma igång med din självbiografiska berättelse eller för dig som redan är igång och vill komma vidare. Vi tar oss an det självbiografiska skrivandet i samtal, skrivövningar och genom att ta del av varandras texter.

Kursen är på fem tillfällen, torsdagar kl 15:00-17:15 på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg (med start 21 februari).

Mer info och anmälan här.

ÖPPNA SKRIVARVERKSTÄDER FÖR BARN & UNGA, VÅREN 2019:

Skrivarverkstad på Majkens: En kväll med fokus på att din kreativitet och fantasi ska flyga till nya höjder. Det blir många skrivövningar och tips på hur du skriver både dikter och berättelser. Tycker du om att skriva, och är nyfiken på att skriva är du välkommen att vara med.

Skrivarverkstaden är torsdagen 3 januari kl 17:30-20:30 på Mötesplats Majkens (Djurgårdsgatan 29 i Göteborg). Skrivarverkstaden är för dig på högstadiet, det är ingen avgift och fika ingår.

Anmälan dig på Linnéstadens bibliotek, Möteplats Majkens eller maila till simon.bjorck@majornalinne.goteborg.se

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR – BARNS LÄSANDE OCH SKRIVANDE:

Det går att boka in mig för läs- och skrivprojekt/workshops på skolor och folkbibliotek. Jag har håller även i workshops och föreläsningar för pedagoger och bibliotekspersonal som fokuserar på hur vi kan arbeta med litteraturundervisning på ett kreativt och reflekterande sätt.

Läs mer på Litteraturväggen.se

För frågor och funderingar, skicka gärna ett mail till: elin@seriostforlag.se