Skrivarkurser & skrivhandledning

SKRIVARKURSER:

Just nu har jag inga inbokade skrivarkurser, men är du intresserad av att gå en skrivarkurs och vill få ett mail när nya kurser startar skicka ett mail (elin@seriostforlag) så håller jag dig uppdaterad.

SKRIVHANDLEDNING:

Förutom att vara ledare för skrivarkurser handleder jag även skribenter i deras skrivande, det handlar då allra främst om skönlitterära texter. Handledningen skräddarsys efter dig som skribent beroende på var du befinner dig i ditt skrivande och vart du vill komma. Handledningen kan ske på en text du redan skrivit eller under skrivandets gång.

Om du är intresserad av handledning eller nyfiken och vill veta om det kan vara någonting för dig, maila mig så pratar vi vidare: elin@seriostforlag.se

Handledning på text:

Jag läser din text och lämnar, skriftligt eller muntligt, grundlig respons på texten i sin helhet och på djupare detaljnivå. Jag kommenterar innehållet i stort, så även formen, struktur och språket. Till responsen får du gärna själv öppna för frågor och funderingar, sådant som du önskar få hjälp med. Jag lyfter fram guldkornen i din text och uppmärksammar textens utvecklingsmöjligheter. Målet med handledningen är att hitta nya vägar och möjligheter till att utveckla och stärka både texten och dig som skribent.

Prisbild: 700 kr + 10 kr/sida (25 % moms tillkommer)

En sida innebär text skriven i Times, 12 punkter med 1,5 radavstånd.

Handledning under skrivprocessen:

Kanske är det coaching under själva skrivprocessen som du är intresserad av. Det kan exempelvis innebära att vi har återkommande textsamtal kring det du skriver på just nu, du uppdaterar mig med nya textutdrag och jag ger respons på både texten och coachar dig vidare i skrivandet. I flera fall kan handledningen innebära att vi talar kring det du inte skrivit, kanske har du i skrivandet hamnat i en krampsituation och behöver hjälp med att komma igång igen.

Handledningen kan ske skriftligt via mail alternativt post, eller muntligt via telefon, Skype eller att vi träffas.

Prisbild varierar utifrån upplägget. Skicka därför gärna ett mail där du berättar om dig och ditt skrivande, berätta vad du skriver på just nu, vad du vill skriva och om du vet ungefär vad det är du önskar få ut av en handledning. Jag kommer därefter med ett förslag på handlednings-plan som vi tillsammans ser till att den passar just dig. När jag fått en tydligare bild av planen lämnar jag en prisuppgift innan vi drar igång vårt arbete.