Skrivarkurser & skrivhandledning

ATT SKRIVA NOVELLER (Kalmar)

Detta är en kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje tillfälle tar upp minst ett tema som: ordval, berättarperspektiv, att skapa karaktärer, skriva dialog och novellens form och möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och använder oss av andra textexempel. Vi tar del av varandras texter och arbetar med respons i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen, start torsdag 24 september 18:00-20:30 på Polhemsgatan 16 i Kalmar. Anmälan görs här.

 

SKRIV DITT LIV (Kalmar) 

Varje människa bär på en unik historia och alla är värda att berättas. Skriv ditt liv är en grundläggande kurs för dig som vill komma igång med din självbiografiska berättelse eller för dig som redan är igång och vill komma vidare. Under kursens fem tillfällen tar vi oss an det självbiografiska skrivandet genom diskussioner och skrivövningar på olika teman, vi delar också med oss av våra texter till varandra i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen, start fredag 25 september 13:00-15:30 på Polhemsgatan 16 i Kalmar. Anmälan görs här.

 

SKRIVHANDLEDNING

En skrivhandledning skräddarsys efter dig som skribent beroende på var du är i ditt skrivande och vart du vill komma.

Har du en text du vill få respons på? Som skrivhandledare läser jag och lämnar, skriftligt eller muntligt, respons som exempelvis tar upp textens innehåll, form, struktur och språk. Jag lyfter textens guldkorn och visar på utvecklingsmöjligheter. Skrivhandledningens mål är alltid att utveckla och stärka både texten och dig som skribent.

Vill du veta mer? Maila mig några rader om dig och ditt skrivande så pratar vi vidare: elin@seriostforlag.se