Skrivarkurser med Elin

Om du har frågor eller funderingar kring kurserna, hör gärna av dig till: elin@seriostforlag.se

ATT SKRIVA NOVELLER (Göteborg)

Detta är en kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje tillfälle tar upp minst ett tema som: ordval, berättarperspektiv, att skapa karaktärer, skriva dialog samt novellens form och möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och använder oss av andra textexempel. Vi tar del av varandras texter och arbetar med respons i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen, start onsdag 4 mars 18:45-21:00 på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg. Anmälan görs här.

 

SKRIV DITT LIV (Göteborg)

Varje människa bär på en unik historia och alla är värda att berättas. En grundläggande kurs för dig som vill komma igång med din självbiografiska berättelse eller för dig som redan är igång och vill komma vidare. Vi tar oss an det självbiografiska skrivandet i samtal, skrivövningar och genom att ta del av varandras texter.

Kursen är på fem tillfällen, start onsdag 4 mars 15:00-17:15 på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg. Anmälan görs här.

 

ATT SKRIVA NOVELLER (Kalmar)

Detta är en kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje tillfälle tar upp minst ett tema som: ordval, berättarperspektiv, att skapa karaktärer, skriva dialog och novellens form och möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och använder oss av andra textexempel. Vi tar del av varandras texter och arbetar med respons i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen, start torsdag 5 mars 18:00-20:30 på Polhemsgatan 16 i Kalmar. Anmälan görs här.

 

SKRIV DITT LIV (Kalmar) 

Varje människa bär på en unik historia och alla är värda att berättas. Skriv ditt liv är en grundläggande kurs för dig som vill komma igång med din självbiografiska berättelse eller för dig som redan är igång och vill komma vidare. Under kursens fem tillfällen tar vi oss an det självbiografiska skrivandet genom diskussioner och skrivövningar på olika teman, vi delar också med oss av våra texter till varandra i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen, start torsdag 5 mars 15:00-17:30 på Polhemsgatan 16 i Kalmar. Anmälan görs här.

 

SKRIVARHELG (Kalmar)

Under en kurshelg, lördag och söndag, ger vi skrivandet strålkastarljus. Vi fokuserar på olika delar i det skönlitterära skrivandet, detta med praktiska genomgångar, diskussioner och textexempel. Vi strävar efter att hitta nya ingångar och växa i skrivandet med hjälp av skrivövningar, genom att dela med oss av skrivandet till varandra i gruppen och arbeta med textrespons.

Kursen är 25 april och 26 april kl 10:00-15:30 (med lunchpaus) på Västerlånggatan 21 i Kalmar. Anmälan görs här.

 

SKRIV DITT LIV – FORTSÄTTNING (Göteborg)

En fortsättningskurs på tre tillfällen för dig som kommit igång med din självbiografiska berättelse och vill komma vidare. Vi tar oss an det självbiografiska skrivandet i samtal, skrivövningar och genom att ta del av varandras texter.

Kursen är på tre tillfällen, start onsdag 29 april 15:00-17:15 på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg. Anmälan görs här.

 

RESPONS PÅ DITT SKRIVANDE (Göteborg)

En kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande (lyrik eller prosa) genom att bli läst av andra. Vid varje kurstillfälle tar du med en text du vill få respons på, i mindre grupper arbetar vi sedan vidare i ett fördjupat textsamtal. Vid första kurstillfället går vi igenom ramarna för textsamtalet och dess riktlinjer. Vid varje kurstillfälle lyfter vi även funderingar kring vår skrivprocess och hur vi kan arbeta oss förbi skrivhinder.

Kursen är på tre tillfällen, start onsdag 29 april 18:45-21:00 på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg. Anmälan görs här.