Skrivarkurser med Elin

RESPONS PÅ DITT SKRIVANDE – i Göteborg med start 12 november

En kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande (lyrik eller prosa) genom att bli läst av andra. Vid varje kurstillfälle tar du med en text du vill få respons på, i mindre grupper arbetar vi sedan vidare i ett fördjupat textsamtal. Vid första kurstillfället går vi igenom ramarna för textsamtalet och dess riktlinjer. Vid varje kurstillfälle lyfter vi även funderingar kring vår skrivprocess och hur vi kan arbeta oss förbi skrivhinder.

Kursen är på tre tillfällen med start tisdagen 12 november kl 18:45-21:00.

Mer info och anmälan här.

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR – BARNS LÄSANDE OCH SKRIVANDE:

Det går att boka in mig för läs- och skrivprojekt/workshops på skolor och folkbibliotek. Jag håller även i workshops och föreläsningar för pedagoger och bibliotekspersonal som fokuserar på hur vi kan arbeta med litteraturundervisning på ett kreativt och reflekterande sätt. Läs mer på Litteraturväggen.se