Skrivarkurser med Elin

ATT SKRIVA NOVELLER – i Kalmar med start 30 september

Detta är en kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje tillfälle tar upp minst ett tema som: ordval, berättarperspektiv, att skapa karaktärer, skriva dialog och novellens form och möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och använder oss av andra textexempel. Vi tar del av varandras texter och arbetar med respons i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen med start måndag 30 september 18:00-20:30.

Mer info och anmälan här.

SKRIV DITT LIV – i Göteborg med start 1 oktober

Varje människa bär på en unik historia och alla är värda att berättas. En grundläggande kurs för dig som vill komma igång med din självbiografiska berättelse eller för dig som redan är igång och vill komma vidare. Vi tar oss an det självbiografiska skrivandet i samtal, skrivövningar och genom att ta del av varandras texter.

Kursen är på fem tillfällen med start tisdag 1 oktober 15:00-17:15.

Mer info och anmälan här.

ATT SKRIVA NOVELLER – i Göteborg med start 1 oktober

Detta är en kurs för dig som vill utveckla ditt novellskrivande. Varje tillfälle tar upp minst ett tema som: ordval, berättarperspektiv, att skapa karaktärer, skriva dialog och novellens form och möjligheter. Till varje tema gör vi skrivövningar och använder oss av andra textexempel. Vi tar del av varandras texter och arbetar med respons i gruppen.

Kursen är på fem tillfällen med start tisdag 1 oktober 18:45-21:00.

Mer info och anmälan här.

RESPONS PÅ DITT SKRIVANDE – i Göteborg med start 12 november

En kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande (lyrik eller prosa) genom att bli läst av andra. Vid varje kurstillfälle tar du med en text du vill få respons på, i mindre grupper arbetar vi sedan vidare i ett fördjupat textsamtal. Vid första kurstillfället går vi igenom ramarna för textsamtalet och dess riktlinjer. Vid varje kurstillfälle lyfter vi även funderingar kring vår skrivprocess och hur vi kan arbeta oss förbi skrivhinder.

Kursen är på tre tillfällen med start tisdagen 12 november kl 18:45-21:00.

Mer info och anmälan här.

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR – BARNS LÄSANDE OCH SKRIVANDE:

Det går att boka in mig för läs- och skrivprojekt/workshops på skolor och folkbibliotek. Jag håller även i workshops och föreläsningar för pedagoger och bibliotekspersonal som fokuserar på hur vi kan arbeta med litteraturundervisning på ett kreativt och reflekterande sätt. Läs mer på Litteraturväggen.se